Det Europæiske Fitness Badge (EFB) er  en individuel test vedrørende ens fysiske form ud fra tre niveauer.

Formålet med den fysisk test er at afspejle ens fysiske form som en sundhedsfremmende  ressource; der systematisk kan påvirkes via motion. Den fysiske form er i denne test baseret på parameterne udholdenhed, styrke, smidighed og koordination. Som tillæg hertil anbefales det at inddrage testen vedrørende kropsbygning og kropsholdning.

Det Europæiske Fitness Badge er desuden et effektivt middel for idrætsforeninger og -organisationer til at øge bevidstheden om niveuaet af den fysiske form for voksne europæer. Idet at det Europæiske Fitness Badge kan anvendes til at

  • motivere og understøtte mennesker, der ønsker at ændre adfærd til en mere aktiv livsstil;
  • tiltrække, tilbyde og fastholde flere mennesker i at være fysiske aktive

Flere detajler:

Via de tre mulige nievauer skabes øget motivation for at deltage. Den umiddelbare feedback og den individuelle vejledning øger bevidstheden om vigtigheden af, at holde sig i god form og således motivere til at komme igang eller til at forsætte med at træne.

Oplysningerne om egne styrker og svagheder er vigtige for at have et realistisk billede af sin fysiske form samt for at kunne opstille mål for en mere aktiv livsstil, herunder regelmæssig deltagelse i en idræt. Gennemførelsen af det Europæiske Fitness Badge vil give en følelse af stolthed og øget selvværd – en mental påvirkning i en sundhedsfremmende retning, også kaldet – health enhancing physical activity (HEPA).

Via gentagne fysiske tests over en årrække med individuel feedback vil udøveren hjælpes til at anerkende sine forbedringer og fortsætte den aktive livsstil med det formål at forbedre eller at opretholde sin fysisk form. Via gentagne fysiske test får instruktøren også vigtige oplysninger som kan bruges i planlægningen af en målrettet træning.

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner